Gezang 208:5

5
Hij verrees ten derden dage,
die de dood niet houden kon,
die door sterven en herleven
dood en graf en hel verwon.
Zo bleek Hij Gods Zoon te wezen,
zo is Hem ons heil betrouwd,
Hem, wiens sterven ons verzoende,
Hem, wiens leven ons behoudt.

<- Gezang 207 | Gezang 208 | Gezang 209 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet