Gezang 203

1
O eeuw'ge Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grond'looz' oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!

2
O Christus, wiens bestraffend woord
't gedruis der waat'ren heeft gesmoord,
die onder 't stormen rustig sliep
en wandeld' over 't schuimend diep,
o wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!

3
O Geest, die in de aanvang schiep
het licht in 's afgronds donker diep,
totdat der waat'ren ruw geweld
door U werd paal en perk gesteld,
o wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!

4
Drievuldigheid van liefd' en macht,
bescherm de broed'ren in de nacht
voor klip en onweer, vuur en ramp,
red z' uit der elementen kamp!
Zo prijzen land en zee om strijd
uw reddende barmhartigheid.

<- Gezang 202 | Gezang 203 | Gezang 204 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet