Gezang 200

1
Is de nood zo hoog gerezen,
dat gij nergens uitkomst ziet,
nog hebt gij geen kwaad te vrezen;
is de nood zo hoog gerezen,
dat gij nergens uitkomst ziet:
God, uw God vergeet u niet!

2
Vest in bang' en droeve dagen
al uw hoop op Hem alleen,
schroom niet Hem om hulp te vragen;
Vest in bang' en droeve dagen
al uw hoop op Hem alleen,
Hij kan helpen, Hij alleen.

3
'k Weet, zijn woord is: ja en amen,
zijn beloften falen niet,
nimmer zal Hij ons beschamen;
'k Weet, zijn woord is: ja en amen,
zijn beloften falen niet,
zalig hij, die tot Hem vliedt!

4
Ja, in duizend bange stonden
heeft Hij steeds getroost, gered,
eeuwig wordt Hij trouw bevonden;
Ja, in duizend bange stonden
heeft Hij steeds getroost, gered,
op het kinderlijk gebed.

<- Gezang 199 | Gezang 200 | Gezang 201 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet