Gezang 198

1
Ja, amen, Vader, ja,
Gij slaat ons smeken ga,
Gij zult ons niet beschamen!
Het woord van uw gena
blijft, Vader, eeuwig ja,
in Christus ja en amen.

2
Gij, die ons bidden ziet,
verlangt ook, dat wij niet
slechts vragen, maar verwachten.
Ons bidden is geen wens,
die opgaat tot een mens,
wien 't faalt aan wil of krachten.

3
Ons oog is op uw Zoon,
die ons tot uwe troon
als Middelaar wil leiden.
Al wat ons hart begeert,
gelijk zijn voorschrift leert,
dat mag 't geloof verbeiden.

4
Dit amen geeft U eer,
dit amen vraagt niet meer:
zou God mijn bee gedenken?
Dit amen stelt gewis,
dat Hij, die d' Amen is,
zijn waarheid nooit zal krenken.

<- Gezang 197 | Gezang 198 | Gezang 199 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet