Gezang 193

1
U zij altijd
mijn hart gewijd,
o God van liefd' en zegen!
Gij zijt mijn geest
tot heil geweest
en leidt m' op 's levens wegen.

2
Door uwe trouw
zal vreugd noch rouw
mij ooit van U doen wijken;
en hoe mijn vlees
ook lijd' en vreez',
mijn hart zal niet bezwijken.

3
U zij altijd
mijn hart gewijd,
U, 's Vaders Eengeboren.
De klacht verstomt,
de vreugde komt,
waar Gij uw stem doet horen.

4
Heer, tot U vlucht
steeds ied're zucht
bij 't lief en leed mijns harten.
Mijn steun en licht,
uw aangezicht
verdrijft all' aardse smarten!

5
U zij altijd
mijn hart gewijd,
U, Vader vol erbarmen!
Zie, hoe ik strijd,
zie, hoe ik lijd,
draag m' op uw sterke armen!

6
Dat 's vijands macht,
dat 's bozen kracht
mij nimmer U ontrove!
Trek hemelwaart
mijn hart van d' aard',
vermeerder mijn gelove!

<- Gezang 192 | Gezang 193 | Gezang 194 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet