Gezang 191

1
Heer, tot wie zou ik mij wenden,
waarheen mijne klachten zenden,
waar is troost en rust voor mij?
Wie kan mij de blijdschap geven,
wie doet mijne kracht herleven?
't Eeuwig levenswoord hebt Gij!

2
Leven is: door rust'loos strijden
in Gods ruste zich verblijden,
't hoofd aan elke vijand bien;
't is geloven, minnen, hopen,
boven zich de hemel open
en de dood gebonden zien.

3
Leven is met stralend' ogen,
vrolijk opziend naar den hogen,
in te gaan door d' enge poort.
En zulk eeuwig, zalig leven
kan mij uw gemeenschap geven:
Gij, Heer, hebt het levenswoord!

<- Gezang 190 | Gezang 191 | Gezang 192 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet