Gezang 190

1
Welk een liefde, vol van leven,
steeds en nooit genoeg geroemd,
heeft de Vader ons gegeven,
dat Hij ons zijn kind'ren noemt!
Nee, de wereld weet het niet,
wat Gods grote liefd' ons biedt.
Als zij 't wist, met zielsbegeren
zou zij mee tot God zich keren!

2
Wat wij eenmaal wezen zullen,
blijft verborgen tot de stond,
die de wond'ren zal onthullen
van het eeuwig vreeverbond.
Maar wij weten: Als Gods Zoon
is verschenen op zijn troon,
zullen wij de zijnen blijken,
Hem aanschouwen, Hem gelijken.

3
Wie in zulk een hoop mag leven,
reinigt zich van elke smet.
Christus, hem van God gegeven,
is zijn heiligheid en wet.
't Is zijn strijd- en zegelied:
"Die in Hem blijft zondigt niet.
Kinderen, uit God geboren,
zijn tot heiligheid verkoren."

<- Gezang 189 | Gezang 190 | Gezang 191 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet