Gezang 189

1
Eind'loos houdt Gods liefde stand!
's Levens last valt zwaar te dragen,
maar der liefde zachte hand
houdt niet op met ons te schragen.
Ons nabij, bij dag en nacht,
houdt de liefde trouwe wacht.

2
Eind'loos houdt Gods liefde stand!
In ons stormt het fel begeren,
maar der liefde zachte hand
is vol kracht die storm te keren.
Van de liefde Gods bewust,
komt het mens'lijk hart tot rust.

3
Eind'loos houdt Gods liefde stand!
Ach, wij struik'len, ach, wij vallen,
maar der liefde zachte hand
biedt genaad' en vreed' aan allen,
kwijt de schuld, schenkt nieuwe moed,
levenskracht en hemelgloed.

4
Eind'loos houdt Gods liefde stand!
Is de pelgrimstocht ten ende,
dan voert ons der liefde hand,
wat ook kere, wat ook wende,
vrij van aardse last en kruis,
in des Heren eeuwig huis.

5
Prijst dan, prijst der liefde macht,
band, die aard' en hemel kluistert!
Pelgrims in des aardrijks nacht,
zij uw loopbaan ook verduisterd,
liefde voert naar 't Vaderland:
Eind'loos houdt Gods liefde stand!

<- Gezang 188 | Gezang 189 | Gezang 190 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet