Gezang 188

1
In eeuwig schrift op berg en rots
sta 's Heren woord gegrift,
en ieder, die dit schrift aanschouwt,
die leze wat Hij sprak:

2
"Eens wordt de sterkste rots vergruisd,
en 't hoogst' gebergt' stort in,
maar mijn genaverbond met u,
oprechten, wankelt niet!"

3
"Treedt moedig heen door vuur en vlam,
door waterstroom en zee,
en 't vuur verzengt u zelfs geen haar,
en 't water raakt u niet."

4
"Schoon 't alles onderstboven raak',
't gebergt' verkeer' in zee,
en d' aard zich uit haar plaats verzett',
Ik zal uw toevlucht zijn."

5
Elk leez' dit als het woord van God
en neem' 't gelovig aan,
want eeuwig en onwankelbaar
is wat Jehova spreekt.

6
Ja, zijn verbond staat eeuwig vast,
zo staat geen berg, geen rots,
en toeft Hij al, Hij kent zijn tijd,
Hij komt, Hij komt gewis.

<- Gezang 187 | Gezang 188 | Gezang 189 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet