Psalmen

<- Gezang 186 | Gezang 187 | Gezang 188 ->

Gezang 187

1
O Gij, die waarheid zijt, Gij doel van gans mijn wezen,
verbind mijn hart aan U met banden sterk en teer.
'k Ben moede van 't luist'ren en moede van 't lezen:
slechts wie mij kan genezen,
slechts U verlang ik, Heer!
Slechts wie mij kan genezen,
slechts U verlang ik, Heer!

2
Spreek Gij alleen tot mij en dat geen ander weten,
geen leraar, wie 't ook zij, uw wetten mij verklaar'
Moog' elk voor U zwijgend, in eerbied gezeten,
het eigen woord vergeten:
uw woord alleen zij daar,
het eigen woord vergeten:
uw woord alleen zij daar!

3
Gij antwoord mij, o God, maar wolken nog bedekken
uw waarheid voor mijn oog, o Hemelmajesteit!
Wil mij naar uw schoonheid en heerlijkheid trekken.
Mijn blik tot klaarheid wekken,
ontheven aan de tijd,
mijn blik tot klaarheid wekken,
ontheven aan de tijd.


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document