Gezang 183:2

2
Hoe wordt door Hem mijn hart verkwikt!
Hij is de sterkte mijner ziele,
als ik onmachtig nederkniele
en Hij genadig nederblikt.
Niet mij, niet mij, maar Hem zij d' ere,
indien ik wandel in zijn licht;
zijn goedheid heeft mijn voet gericht.
Mijn goede Herder is de Here,
Hij ondersteunt mij, waar ik zwicht.

<- Gezang 182 | Gezang 183 | Gezang 184 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet