Gezang 170

1
'k heb Jezus lief! Hij is mijn licht en kracht,
waarheen ik mij in angst en droefheid wende.
Och, werd alom die Redder uit ellende
door mij, door elk die hulde toegebracht!

2
'k Heb Jezus lief! Hij heeft Gods recht voldaan,
de vloek der wet kan nimmermeer ons treffen.
Wij mogen 't hoofd vrijmoedig opwaarts heffen,
zijn midd'laarsdood bracht ons verzoening aan.

3
'k Heb Jezus lief! Hij reinigt mijn gemoed
door Woord en Geest van all' onreine vlekken,
die hen tot smart en mij tot schande strekken,
daar Hij zijn beeld in mij herleven doet.

4
'k Heb Jezus lief! Hij leidt mij langs zijn pad,
bestiert daarop mijn kinderlijke schreden.
Hij ziet vooruit het wank'len mijner treden,
en eer ik val heeft Hij mijn hand gevat.

5
'k Heb Jezus lief! Ik zal verruimd van hart
de last, die Hij mij oplegt, willig dragen.
Zijn doel, zijn wil is ook mijn welbehagen,
wat Hem mishaagt is mijn verdriet, mijn smart.

6
'k Heb Jezus lief! Hij zal mij door zijn raad
geleiden tot de laatste mijner dagen.
Dan wordt mijn ziel van alle zond' ontslagen,
dan dank ik Hem voor al 't geleden kwaad.

<- Gezang 169 | Gezang 170 | Gezang 171 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet