Gezang 169

1
Liefde, boven alle liefde,
vreugde Gods, daal in ons neer,
want ons hart, hoe 't U ook griefde,
vindt slechts rust in U, o Heer!

2
Jezus, groot in mededogen,
kom Gij in ons bevend hart!
Red ons, door gena bewogen,
uit de bitterheid der smart!

3
Wil Almachtige, verbreken
onze banden, schenk gena!
Dat geen tempel met uw teken
ooit of immer ledig sta.

4
Geef, dat wij U mogen prijzen,
samen met het eng'lenheir,
en door onze lof bewijzen,
dat wij d' uwen zijn, o Heer.

5
Wil uw zalig werk volenden,
waar G' een nieuwe schepping maakt,
wil ons arme leven wenden:
smett'loos zij 't, tot U ontwaakt.

6
Roep in heerlijkheid de zielen
steeds tot hoger heerlijkheid,
stijgende tot waar zij knielen
in aanbidding, gans bereid.

<- Gezang 168 | Gezang 169 | Gezang 170 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet