Gezang 168

1
Jezus neemt de zondaars aan!
Roept dit troostwoord toe aan allen,
die van 's levens rechte baan
op de dwaalweg zijn vervallen.
't Rechte pad leert Hij ons gaan:
Jezus neemt de zondaars aan!

2
Geen genade zijn wij waard;
maar in d' Evangeliebladen
heeft ons God zijn gunst verklaard,
dat wij, hoe met schuld beladen,
toch vertrouwend tot Hem gaan:
Jezus neemt de zondaars aan!

3
Als een Herder wil Hij trouw
't schaap, in een woestijn aan 't dwalen,
waar 't zich zelf verliezen zou,
van de doolweg wederhalen,
brengen op de rechte baan:
Jezus neemt de zondaars aan!

4
Komt gij allen, komt tot Hem!
Zondaars, komt, wat zou u hind'ren?
Jezus roept u, hoort zijn stem,
Hij maakt zondaars tot Gods kinderen.
Vrij moogt gij tot Jezus gaan:
Jezus neemt de zondaars aan!

5
O, dit geeft mij nieuwe moed
bij de grootheid van mijn zonden!
Door zijn godd'lijk offerbloed
heeft Hij mijn rantsoen gevonden;
nu kan ik er vast op gaan:
Jezus neemt de zondaars aan!

6
Ja, nu spreekt mijn hart mij vrij,
wie bij God mij aan mocht klagen.
Die eens vonnist over mij,
die heeft zelf mijn schuld gedragen;
niets kan mij nu eeuwig schaan:
Jezus neemt de zondaars aan!

7
Jezus neemt de zondaars aan!
mij ook heeft Hij aangenomen;
'k zie de hemel opengaan,
'k mag vertrouwend tot Hem komen.
'k Juich dan zelfs aan 't eind der baan:
Jezus neemt de zondaars aan!

<- Gezang 167 | Gezang 168 | Gezang 169 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet