Psalmen

Gezang 165

1
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon,
en Christus zal over u lichten!
Zo wekt u, zo trekt u als broeder Gods Zoon,
eer Hij u als rechter komt richten.
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot!
Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood?

2
Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed,
de nacht is zo lang reeds verdwenen!
Het licht der genade, met blijdschap begroet,
heeft d' aarde reeds eeuwen beschenen.
En groots is uw roeping en heilig uw taak,
en d' uren zijn weinig: ontwaak dan, ontwaak!

3
Sta op uit de doden, o zondaar, en leef,
dat Christus ook over u lichte!
Sta op uit de doden, o zondaar, of beef
voor God en het jongste gerichte!
Nog wekt u de Heiland en nog is er raad,
sta op uit de doden,'t is spoedig te laat!

4
Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht,
door Christus de doodslaap ontrezen.
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
't zal nimmermeer nacht voor hem wezen,
"Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon!"
Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon.

VERLOSSING:

<- Gezang 164 | Gezang 165 | Gezang 166 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet