Gezang 162

1
Ach, blijf met uw genade,
Almacht'ge, ons nabij,
en dek ons voor de schade
van ijd'le hovaardij!

2
Licht ons met uwe stralen,
Gij, zon der geesten, voor,
opdat wij niet verdwalen
noch struik'len op ons spoor!

3
Ompantser ons van binnen,
o Heil'ge, met uw kracht,
dat wij 't gevlei der zinnen
weerstaan met moed en macht

4
Verenig al ons trachten,
Alwijze, met uw wil,
en leer ons U verwachten,
blijmoedig, need'rig, stil!

5
Gord stevig ons de lenden,
o Gij, die eeuwig werkt,
dat wij de taak volenden,
waartoe Gij roept en sterkt!

6
Volzaal'ge, zij uw vrede
in 't diepste van ons hart
uw gaav' op ied're bede,
uw troost bij ied're smart.

7
Bezegel ons uw trouwe,
o Heer, zo goed als groot,
op wie ons harte bouwe
in alle nood en dood!

<- Gezang 161 | Gezang 162 | Gezang 163 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet