Psalmen

Gezang 147

1
Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning,
breng uw schatting aan zijn voet,
die mij door zijn gunstbetoning
heil, vergeving smaken doet!
Halleluja, halleluja,
prijs de Koning, 't eeuwig goed!

2
Prijs Hem, die in bange tijden
onze vaad'ren uitkomst gaf!
Prijs Hem, die ook ons wil leiden,
snel tot hulp en traag tot straf!
Halleluja, halleluja,
d' eeuwen door tot steun en staf!

3
Vaderlijk wil Hij ons schragen,
kennend onze zwakke kracht,
in zijn arm beschermend dragen
uit des vijands overmacht.
Halleluja, halleluja,
Hem, die ons verlossing bracht!

4
Bloemen zijn wij, die verkwijnen
en door 't stormgeweld vergaan.
Zie, wij rijzen en verdwijnen,
waar Gij eeuwig blijft bestaan.
Halleluja, halleluja,
loof zijn onvolprezen naam!

5
Eng'len, helpt ons Hem 't aanbidden,
gij, die ziet zijn aangezicht!
Zonnen, sterren, buigt te midden
van al 't schepsel in het licht!
Halleluja, halleluja,
Hem, genadig in 't gericht!

<- Gezang 146 | Gezang 147 | Gezang 148 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet