Gezang 145

1
De Heer in zijne troon, zeer schoon,
is groot in hoogheid en in majesteit,
en wonderlijk in macht en kracht
en sierlijk toegerust met heerlijkheid,
bedekt en toegereed
met licht als met een kleed.
Hij heeft de hemel uitgerekt
als een gordijn,
zo wijd die zijn
mag uitgestrekt.

2
Die zijne zalen hoog omhoog
met water welft en als een wagen ment,
de wolken en de wind gezwind
bestuurt en vluchtig op hun vleugels rent,
de waat'ren altemaal
gezet heeft enen paal,
waarover zij niet mogen gaan,
en daarop d' aard,
zeer vast bewaard,
doet grondig staan.

<- Gezang 144 | Gezang 145 | Gezang 146 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet