Gezang 141

1
Wij loven U, o grote God,
ons leven buigt voor uw gebod.
Uw woord is sterk
en heiligt ieder werk.
Heilig, heilig, heilig, Heer, onze God!

2
De kerk is veilig in uw zorg,
Gij zijt haar rots, haar vaste borg.
't Geloof vindt grond
in uw genaverbond.
Heilig, heilig, heilig, Heer, onze God!

3
Der volken volheid komt te zaam
in hare schoot en prijst uw naam.
Zij brengen, Heer,
aanbiddend huld' en eer.
Heilig, heilig, heilig, Heer, onze God!

4
Eens zingen allen wijd en zijd,
in 't licht van uwe heerlijkheid,
op zaal'ge wijs
U eeuwig lof en prijs.
Heilig, heilig, heilig, Heer, onze God!

<- Gezang 140 | Gezang 141 | Gezang 142 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet