Psalmen

Gezang 138:2

2
Hij is en blijft al wat Hij is,
tot in all' eeuwigheden.
Wie zal zijns naam geheimenis
ontdekken, wie ontleden?
Wij mensen zijn van gist'ren, wij,
maar eer het aardrijk was, was Hij,
ja eerder dan de heem'len.

<- Gezang 137 | Gezang 138 | Gezang 139 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet