Gezang 134:4

4
De heem'len schiept Gij door uw woord,
hun heir heeft uw bevel gehoord,
uw hand vervulde d' aarde.
O God, het was dezelfde macht,
die uit dit zondige geslacht
uw dankbaar volk vergaarde!
Het volk, dat al uw goedheid ziet,
het dient, o Heer, U nooit om niet,
Gij houdt U niet verborgen;
uw woord vervult hun ziel met vreugd,
uw Geest schenkt hun vernieuwde jeugd,
uw blik verdrijft hun zorgen.

<- Gezang 133 | Gezang 134 | Gezang 135 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet