Gezang 131

1
Wegen Gods, hoe duister zijt gij,
maar w' omvleug'len ons het hoofd
voor 't verblindend licht der toekomst,
die 't verdrukte hart gelooft!
Blijve 't middel ons verholen,
God maakt ons zijn doel gewis
door d' onfeilb're profetieën
van zijn vast getuigenis.

2
Aan de eindpaal van de tijden
ziet ons oog de geest van 't kwaad.
moe geworsteld en ontwapend,
tot geen afval meer in staat.
Als de Here God in allen,
en in allen alles is,
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn,
licht uit licht en duisternis.

AANBIDDING:

<- Gezang 130 | Gezang 131 | Gezang 132 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet