Gezang 123

1
O Jezus, dat ik nooit vergeet,
dat G' over alles wat ik deed,
de heil'ge Rechter eens zult wezen,
opdat ik hier bij elke plicht,
bij ieder werk, door mij verricht,
uw uitspraak afwacht' zonder vrezen,
en bidd', daar ik uw toekomst eer:
"Kom Jezus, ja, kom haastig, Heer!"

2
O dag van schrik en heerlijkheid,
als voor uw glans en majesteit
de glans der zonnen zal verdwijnen,
de dood u als verwinnaar eert,
het stof ten leven wederkeert,
Gij op de wolken zult verschijnen,
als aard' en hemel voor u vliedt
en al wat leeft uw glorie ziet!

3
Wie zal dan, Heer, voor U bestaan,
daar immers onze beste daan
in 't licht uws aanschijns het begeven!
Maar heil ons, Heer, Gij zelf belooft
aan elk, die uwe Zoon gelooft,
gerechtigheid en eeuwig leven.
Geen oordeel treft wie U behoort,
die heeft de vrijspraak van uw woord.

4
Mijn Heiland, dat uw toekomst mij
tot troost op mijne loopbaan zij,
tot baak en richtsnoer van mijn handel,
ter noordstar, die mij veilig leidt
op mijne reis naar d' eeuwigheid,
opdat ik als een wijze wandel'
en juich', daar ik uw toekomst eer:
"Kom Jezus, ja, kom haastig, Heer!"

<- Gezang 122 | Gezang 123 | Gezang 124 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet