Psalmen

<- Gezang 118 | Gezang 119 | Gezang 120 ->

Gezang 119

1
Gordt u aan! Gordt u aan!
Gordt u moedig tot de strijd!
Op, tot werk roept God zijn kind'ren,
weest tot zijne dienst bereid!
Laat geen zwakheid u verhind'ren.
Komt, de meester zelf gaat ons vooraan!
Gordt u aan! Gordt u aan!

2
Onbevreesd! Onbevreesd!
Als een krijgsman, kloek en trouw,
wil ik in mijzelf bestrijden,
wat U, Heer, bedroeven zou,
en bedwingen t' allen tijden
't eigenwillig hart het allermeest,
Onbevreesd! Onbevreesd!

3
Sluit u aan! Sluit u aan!
Volgt de Koning in het licht!
wilt van Hem uw steun verwachten:
van zijn vriend'lijk aangezicht
straalt verblijden, dalen krachten.
Draagt uw kruis de Meester achteraan.
Sluit u aan! Sluit u aan!


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document