Gezang 114

1
Goedertieren is de Heer,
heil en zegen wil Hij geven;
vriend'lijk ziet zijn aanschijn neer,
lichtende ten eeuw'gen leven!
Maken wij zijn werk bekend
tot des werelds uiterst end,
dat de volk'ren zich bekeren
tot de heerlijkheid des Heren!

2
Halleluja, God en Heer,
maak het slapend leven wakker!
Bloei' de liefde meer en meer
op de groten wereldakker!
Vader, trek ons tot uw troon,
zegen ons, Gij 's Vaders Zoon,
en Gij, Geest van Zoon en Vader,
breng deez' aard' de hemel nader!

<- Gezang 113 | Gezang 114 | Gezang 115 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet