Gezang 109:2

2
Nog drukt d' aard' een bange stonde,
duisternis voert nog gebied.
Nog doolt Israël in 't ronde,
vraagt naar zijne Koning niet,
maar zijn Koning vraagt naar hem!
Kom, verdoolde, hoor zijn stem!

<- Gezang 108 | Gezang 109 | Gezang 110 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet