Gezang 105

1
Heft aan, verheugt u, Christ'nen, samen,
't is God, die trouw zijn Kerk bewaart!
Wie 't kruis veracht, ziet zich beschamen:
de Heer is God en zijns is d' aard.
Zijn woord heeft vreed' en heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

2
Daar trekken z' uit in alle landen,
gezanten met hun heil'ge last,
zij vrezen strijd noch smaad, noch banden,
zij houden zich aan Jezus vast.
Door 't bloed der mart'laars groeit Gods Kerk,
haar wasdom is des Heren werk.

3
Reeds zeeg'nen duizenden van tongen
U, Heer, als Heiland en Profeet!
Ver is uw naam reeds doorgedrongen,
o Koning, die aan 't kruishout leedt!
't Vergeten eiland hoort uw woord,
uw lof weerklinkt in zuid en noord.

4
Nabij of ver, wij zijn verbonden:
een Heer en een geloof, een doop,
een Geest is hier door ons gevonden,
en een is aller liefd' en hoop.
Wij bidden en wij danken saam
tot God met d' ene Vadernaam.

5
Verheft de Heer, zijn dag komt nader!
Een kudd', een Herder is beloofd.
De volken buigen zich te gader
voor Jezus Christus, aller Hoofd!
Och, of die heildag haast verscheen,
dan worden aard' en hemel een!

<- Gezang 104 | Gezang 105 | Gezang 106 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet