Gezang 103

1
Behoed uw Kerk, zet uit, o God, haar palen,
zij kenn' eerlang geen grenzen meer!
Dat elk in naam van onze Heer
de knieën voor U buig', en alle talen
uw lof herhalen.

2
Door Hem gekocht, door Hem verlost zijn w' allen,
in Hem uw kind'ren, een gezin.
Ontgloei' heel d' aard' in broedermin!
Moog' elke muur, die nog haar duizendtallen
vaneen scheidt, vallen!

3
Blijf door uw trouw ons zwak geloof beschamen,
ontfermend Vader, d' aard' word' een
in uwe Zoon, door Hem alleen!
Breng in uw huis eens al uw kind'ren samen
voor eeuwig! Amen!

<- Gezang 102 | Gezang 103 | Gezang 104 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet