Gezang 102

1
Slaat d' ogen naar 't gebergte henen,
schoon duisternis zijn kruin omhult,
en weet, bij al wat mensen menen:
wat God beloofd heeft, wordt vervuld.
Eens zal de dag des heils verrijzen,
de zon hoog aan de hemel staan.
Laat elk des Heren goedheid prijzen,
reeds breekt het ochtendkrieken aan!

2
O machtig' Evangeliewoorden,
spoedt heerlijk voort en overwint!
Och, dat u alle volk'ren hoorden,
zo ver men immer volk'ren vindt!
Bekroon uw werk, o grote Koning,
uw zachte scepter heers' alom:
zo word' eens aller hart uw woning
en heel deez' aard' uw heiligdom!

<- Gezang 101 | Gezang 102 | Gezang 103 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet