Psalmen

Gezang 100

1
Wees niet vervaard, gij kleine stoet,
hoe luid des vijands overmoed
zijn zegelied doe klinken!
Hij rekend' op uw ondergang,
maar voedt die ijd'le waan niet lang:
laat gij de moed niet zinken!

2
't Is Godes zaak, waarvoor gij strijdt;
op Hem gehoopt, vertrouwd altijd,
laat rustig God regeren!
Zijn liefd', in Christus eind'loos groot,
zal, daar Hij hulp beschikt in nood,
zijn woord doen triomferen.

3
Ons heeft de Heiland vergewist,
dat aller bozen macht en list
niet ons, maar hen zal krenken.
Hun roem verkeert in hoon en spot:
God is met ons en wij met God,
Hij zal de zeeg' ons schenken!

<- Gezang 99 | Gezang 100 | Gezang 101 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet