Dordtse leerregels

De Dordtse leerregels zijn de vijf artikelen tegen de Remonstranten, oftewel het oordeel van de Nationale Synode der Gereformeerde Kerken van de Verenigde Nederlanden, gehouden binnen Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, over de bekende vijf hoofdstukken der leer, waarover in de Gereformeerde Kerken van de Verenigde Nederlanden verschil is gevallen.

Open hieronder één van de hoofdstuken of artikelen. U ziet dat ieder hoofdstuk uit twee delen bestaat. In het eerste deel geeft men aan wat de Synode belijdt. In het tweede geeft men aan welke dwaalleren men verwerpt.

Voorrede

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3 en 4

Hoofdstuk 5

Besluit

Toon nummering: naast | in tekst | niet