Dordtse Leerregels

Dordtse Leerregels: hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3: Van des mensen verdorvenheid en bekering tot God, en de manier van deze
In deel 1 zijn er 17 artikelen: artikel 1 t/m artikel 17.
In deel 2 zijn er 9 artikelen: artikel 1 t/m artikel 9.


Verwerping der dwalingen

De rechtzinnige leer verklaard zijnde, verwerpt de Synode de dwalingen dergenen:

  1. Die leren: Dat men eigenlijk niet zeggen kan dat de erfzonde in zichzelve genoegzaam is om het ganse menselijke geslacht te verdoemen, of om tijdelijke en eeuwige straffen te verdienen. Want dezen wederspreken den apostel, die daar zegt: Door één mens is de zonde in de wereld ingekomen, en door de zonde de dood; en alzo is de dood tot alle mensen doorgegaan, in welken allen gezondigd hebben , Rom. 5:12,. En: De schuld is uit één misdaad tot verdoemenis , Rom. 5:16,. En: De bezoldiging der zonde is de dood , Rom. 6:23,.
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document