Dordtse Leerregels

Dordtse Leerregels: hoofdstuk 2

Hoofdstuk 2: Van den dood van Christus, en de verlossing der mensen door dezen
In deel 1 zijn er 9 artikelen: artikel 1 t/m artikel 9.
In deel 2 zijn er 7 artikelen: artikel 1 t/m artikel 7.


Van den dood van Christus, en de verlossing der mensen door dezen

  1. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En Zijn gerechtigheid (gelijk Hij Zich in Zijn Woord geopenbaard heeft) vereist dat onze zonden, tegen Zijn oneindige Majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam, gestraft worden; welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschiede.
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document