Dordtse Leerregels

Dordtse Leerregels: hoofdstuk 1

Hoofdstuk 1: Van de Goddelijke verkiezing en verwerping
In deel 1 zijn er 18 artikelen: artikel 1 t/m artikel 18.
In deel 2 zijn er 9 artikelen: artikel 1 t/m artikel 9.


Van de Goddelijke verkiezing en verwerping

  1. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben, en des vloeks en eeuwigen doods zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien Hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen, volgens deze uitspraken van den apostel: De gehele wereld is voor God verdoemelijk. Zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods. En: De bezoldiging der zonde is de dood.
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document