Catechismus

Zondag 8

Deze zondag hoort bij hoofdstuk 3: Van des mensen verlossing.

Er zijn 2 vragen en antwoorden in zondag 8: vraag 24 en vraag 25.

Vraag 24

Hoe worden deze Artikelen gedeeld?
In drie delen: Het eerste, is van God den Vader en onze schepping.Het andere, van God den Zoon en onze verlossing. Het derde, van God den HeiligenGeest en onze heiligmaking.

Vraag 25

Aangezien er maar een enig Goddelijk Wezen is , waaromnoemt gij den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest?
Omdat God zich alzo in Zijn Woord geopenbaard heeft , dat dezedrie onderscheiden Personen de enige,waarachtige en eeuwige God zijn.
Toon nummering: naast | in tekst | niet