Catechismus

Zondag 51

Deze zondag hoort bij hoofdstuk 4: Van het gebed.

Er is 1 vraag en antwoord in deze zondag: vraag 126.

Vraag 126

Welke is de vijfde bede?
Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzenschuldenaren. Dat is: Wil ons, armen zondaren, al onze misdaden, en ook deboosheid, die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus' wil niettoerekenen , gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, datons ganse voornemen is, onzen naaste van harte te vergeven.
Toon nummering: naast | in tekst | niet