Catechismus

Zondag 49

Deze zondag hoort bij hoofdstuk 4: Van het gebed.

Er is 1 vraag en antwoord in deze zondag: vraag 124.

Vraag 124

Welke is de derde bede?
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Datis: Geef, dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken , en uw wil, diealleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn ; opdat alzo eeniegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen enuitvoeren , als de engelen in den hemel doen.
Toon nummering: naast | in tekst | niet