Catechismus

Zondag 48

Deze zondag hoort bij hoofdstuk 4: Van het gebed.

Er is 1 vraag en antwoord in deze zondag: vraag 123.

Vraag 123

Welke is de tweede bede?
Uw koninkrijk kome. Dat is: Regeer ons alzo door uw Woord en uwGeest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen ; bewaar envermeerder uw kerk ; verstoor de werken des duivels en alle geweld, dat zichtegen U verheft, mitsgaders alle boze raadslagen, die tegen uw Heilig Woordbedacht worden ; totdat de volkomenheid uws Rijks kome , waarin Gij alleszult zijn in allen.
Toon nummering: naast | in tekst | niet