Catechismus

Zondag 39

Deze zondag hoort bij hoofdstuk 4: Van de Wet.

Er is 1 vraag en antwoord in deze zondag: vraag 104.

Vraag 104

Wat wil God in het vijfde gebod?
Dat ik mijn vader en mijn moeder, en allen die over mij gesteldzijn, alle eer, liefde en trouw bewijze, en mij hunner goede leer en straf metbehoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe , en ook met hun zwakheid en gebrekengeduld hebbe , aangezien het Gode belieft, ons door hun hand te regeren.
Toon nummering: naast | in tekst | niet