Catechismus

Zondag 20

Deze zondag hoort bij hoofdstuk 3: Van God den Heiligen Geest en onze Heiligmaking.

Er is 1 vraag en antwoord in deze zondag: vraag 53.

Vraag 53

Wat gelooft gij van den Heiligen Geest?
Eerstelijk, dat Hij te zamen met den Vader en den Zoon waarachtigen eeuwig God is. Ten andere, dat Hij ook mij gegeven is , opdat Hij mijdoor een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig make , mijtrooste , en bij mij eeuwiglijk blijve.
Toon nummering: naast | in tekst | niet