Catechismus

Zondag 2

Deze zondag hoort bij hoofdstuk 2: Van des mensen ellende.

Er zijn 3 vragen en antwoorden in zondag 2: vraag 3 t/m vraag 5.

Vraag 3

Waaruit kent gij uw ellende?
Uit de wet Gods.

Vraag 4

Wat eist de wet Gods van ons?
Dat leert ons CHRISTUS in een hoofdsom, Matth.22:37‑40: Gijzult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, enmet geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grotegebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben alsuzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten..

Vraag 5

Kunt gij dit alles volkomenlijk houden?
Neen ik ; want ik ben van nature geneigd, GOD en mijn naaste tehaten.
Toon nummering: naast | in tekst | niet