Catechismus

Vraag 99

Deze vraag hoort bij zondag 36.
Zondag 36 valt onder hoofdstuk 4: Van de Wet.Vraag 99

Wat wil het derde gebod?

Antwoord 99

Dat wij niet alleen met vloeken of met valsen eed , maar ook met onnodig zweren, den naam Gods niet lasteren noch misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke verschrikkelijke zonden deelachtig maken; en in het kort, dat wij den heiligen naam Gods anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat Hij van ons recht beleden, aangeroepen, en in al onze woorden en werken geprezen worde.
Toon nummering: naast | in tekst | niet