Catechismus

Vraag 98

Deze vraag hoort bij zondag 35.
Zondag 35 valt onder hoofdstuk 4: Van de Wet.Vraag 98

Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der lekenniet mogen dulden?

Antwoord 98

Neen; want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijnChristenen niet door stomme beelden , maar door de levende verkondiging zijnsWoords wil onderwezen hebben.
Toon nummering: naast | in tekst | niet