Catechismus

Vraag 94

Deze vraag hoort bij zondag 35.
Zondag 35 valt onder hoofdstuk 4: Van de Wet.Vraag 94

Wat gebiedt God in het eerste gebod?

Antwoord 94

Dat ik, zo lief als mij mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof , aanroeping van deheiligen of van andere schepselen , mijde en vliede, en den enigen waren Godrecht lere kennen , Hem alleen vertrouwe , in alle ootmoedigheid enlijdzaamheid mij Hem alleen alles goeds verwachte, Hem van ganser harteliefhebbe , vreze en ere , alzo, dat ik eer van alle schepselen afgaen die varen late, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe.
Toon nummering: naast | in tekst | niet