Catechismus

Catechismus

Vraag 91

Deze vraag hoort bij zondag 33.
Zondag 33 valt onder hoofdstuk 4: Van de dankbaarheid, die men Gode voor de verlossing schuldig is.Vraag 91

Maar wat zijn goede werken?

Antwoord 91

Alleen die uit waar geloof , naar de wet Gods , alleen Hemter ere geschieden , en niet die op ons goeddunken of op.

Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken