Catechismus

Vraag 9

Deze vraag hoort bij zondag 4.
Zondag 4 valt onder hoofdstuk 2: Van des mensen ellende.Vraag 9

Doet dan God den mens onrecht, dat Hij in zijn wet van hemeist, wat hij niet doen kan?

Antwoord 9

Neen Hij ; want God heeft den mens alzo geschapen, dat hij datkon doen ; maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen, door hetingeven des duivels , van deze gaven beroofd.
Toon nummering: naast | in tekst | niet