Catechismus

Vraag 89

Deze vraag hoort bij zondag 33.
Zondag 33 valt onder hoofdstuk 4: Van de dankbaarheid, die men Gode voor de verlossing schuldig is.Vraag 89

Wat is de afsterving des ouden mensen?

Antwoord 89

Het is een hartelijk leedwezen, dat wij God door onze zondenvertoornd hebben, en die hoe langer hoe meer haten en vlieden.
Toon nummering: naast | in tekst | niet