Catechismus

Vraag 88

Deze vraag hoort bij zondag 33.
Zondag 33 valt onder hoofdstuk 4: Van de dankbaarheid, die men Gode voor de verlossing schuldig is.Vraag 88

In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering desmensen?

Antwoord 88

In twee stukken: in de afsterving des ouden, en in de opstandingdes nieuwen mensen.

Toon nummering: naast | in tekst | niet