Catechismus

Vraag 87

Deze vraag hoort bij zondag 32.
Zondag 32 valt onder hoofdstuk 4: Van de dankbaarheid, die men Gode voor de verlossing schuldig is.Vraag 87

Kunnen dan die niet zalig worden, die, in hun goddeloosondankbaar leven voortvarende, zich tot God niet bekeren?

Antwoord 87

In generlei wijze; want de Schrift zegt, dat geen onkuise,afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, noch rover,noch dergelijke, het rijk Gods beërven zal.
Toon nummering: naast | in tekst | niet