Catechismus

Vraag 82

Deze vraag hoort bij zondag 30.
Zondag 30 valt onder hoofdstuk 3: Van het Heilig Avondmaal onzes Heeren.Vraag 82

Zal men ook diegenen tot dit Avondmaal laten komen, diezich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensenaanstellen?

Antwoord 82

Neen; want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd, en zijn toornover de ganse gemeente verwekt. Daarom is de Christelijke Kerk schuldig,naar de ordening van Christus en van zijn Apostelen, zulken, totdat zij beteringhuns levens bewijzen, door de Sleutelen des hemelrijks uit te sluiten.
Toon nummering: naast | in tekst | niet